00-391 Warszawa  |  Aleja 3 Maja 12  |  email:  |  Certyfikat MF: 11758/2005

właściciel

Biuro Rachunkowe MJTJ Lucyna Bilka-Chądzyńska

Biuro Rachunkowe, obsługa rachunkowości, doradztwo podatkowe, sporządzanie sprawozdań finansowych, bilans, księga przychodów i rozchodów, informacja podatkowa, amortyzacja, analizy finansowe, ZUS, kadry i płace, porady finansowe oraz pomoc w zakładaniu firm.

Aktualności

Progi podatkowe w 2016 roku

Dochód (zł) Podatek (zł)
do 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02
ponad 85.528 14.839,02 + 32% nadwyżki ponad 85.528

 

Parametry podatkowe w 2016 roku (zł):

Kwota wolna od podatku - 3.091,00 rocznie
Koszty uzyskania przychodów - 111,25 miesięcznie
Ulga podatkowa - 46,33 miesięcznie, 556,02 rocznie

Kwota minimalnego wynagrodzenia - 1.850,00

 

Składka zdrowotna (52) do odliczenia od podatku dla osób prowadzących działalność w 2016 roku

Podstawa (w 2016 roku) 3 210,60 zł
Składka za miesiąc Składka do zapłaty Odliczenie od podatku
I-XII' 2016 288,95 248,82

 

Parametry ZUS:

Minimalna podstawa
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
- 2 433,00 zł.

Ulgowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców - 555,00 zł. (30% minimalnego wynagrodzenia)

 

Minimalna składka na ubezpieczenia społeczne, chorobowe i wypadkowe (51)

Składka za miesiąc Składka z ubezpieczeniem chorobowym Składka bez ubezpieczenia chorobowego
I-III' 2016 772,96 zł 713,35 zł
IV-XII' 2016 - -

Ulgowa składka na ubezpieczenia społeczne, chorobowe i wypadkowe (51)
Składka za miesiąc Składka z ubezpieczeniem chorobowym Składka bez ubezpieczenia chorobowego
I-III' 2016 176,33 zł 162,73 zł
IV-XII' 2016 - -


Minimalna składka na Fundusz Pracy (53) - 59,61 zł

Ograniczenie składek ZUS - limit roczny 121 650,00 zł

 

Kilometrówka
samochód o pojemności powyżej 900 ccm - 0,8358 zł
samochód o pojemności do 900 ccm - 0,5214 zł


Mały podatnik - jeśli wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku vat) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1.200.000,00 EUR (przeliczanej na PLN wg średniego kursu NBP ogłaszanego na 1-szy dzień roboczy października poprzedniego roku).


Limit przejścia na pełną księgowość dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - jeśli przychody netto przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 1.200.000,00 EUR (przeliczaną wg średniego kursu NBP ogłaszanego na 30 września poprzedniego roku).


Zwolnienie z VAT - jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej (netto) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000,00 zł.

asseco
nasi klienci
linki